Stämplar

Genom stämpeltryck testar jag att skapa mönster och ytor med enkla former. Uttrycket formas av tryckets placering, färg och underlag. Det är en snabb kreativ process där resultatet inte är i fokus.