RISE – Med smak för kunskap

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Jag fick i uppdrag av Måltid Sverige som är en del av RISE att skapa illustrationer för handboken Med smak för kunskap. Handboken är ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden och syftar till att öka förmågan att bedriva en strategiskt långsiktigt jämställd och jämlik kompetensförsörjning av måltidspersonal inom offentlig sektor.