Walk

Jag letade på många ställen efter inspiration till tapetkollektionen Walk . På mina promenader såg jag hur grenar och ljus blev till streck och mellanformer. När jag söker inspiration i naturen tänker jag inte på vad allt föreställer, utan mer: hur ser det ut? Några filmer lämnade också ett stort intryck. Grey Gardens och Gummo tänkte jag mycket på, och tänker fortfarande ofta på. Det är någonting i färgerna, i det lugna och vackra som har förfallit, som är utanför. Något mjukt och skört i kaoset.

Jag jobbade mycket med linjer som jag ritade med en smal tuschpenna. Jag utgick från slumpartade former som jag bearbetade mer och mer. Ritade små, små exakta linjer som bildade nya former. Byggde sedan upp genom att dubbla, vända, flytta.